Контакти

 

Можете да ни намерите на следните места:

 

Център за местни инициативи и развитие – Асеновград

Електронна поща: cmir@cmirbg.org

Телефон: 089 8382 482

Facebook: www.facebook.com/CenterRazvitieAsenovgrad/