Екопътека „Кутра“

 

Нарекохме я екопътека на здравето, родолюбието и опазване на биоразнообразието. Или по-накратко – „Кутра”, защото има и легенда, свързана с върха – най-високата точка на маршрута.

Общата дължина е около 6 км, с кръгов характер е, и със средно туристическо темпо се преминава за около 2 ч и 30 мин. Обща положителна денивелация – 503 м.н.в.

Пътеката в много участъци е панорамна, с гледки към Стара планина и Родопи – Тракийската низина, Добростанския рид, Бачковското дефиле, резерват Червената стена…

По цялото продължение на Екопътеката има илюстративни информационни табели за биоразнообразието по трасето и в околността – видове дървета, храсти, редки и застрашени от изчезване тревисти растения, насекоми, бозайници, птици, влечуги, земноводни и безгръбначни животни.

Самият връх Кутра  е с изключително красива гледка, но предвид това, че е открита и необезопасена скала, е задължително по този участък от трасето придвижването на децата да е с по-възрастен придружител.

На 300 м. по-надолу по пътеката има сенчест кът за отдих с беседка, чешма и огнище.

Целият маршрут е обозначен  с туристическа маркировка в бяло и зелено, както и с указателни табели.

Много интересни неща, освен гледките, могат да се видят по пътеката:

Пчелин; Диворастяща бадемова плантация; Родопската мерендера – защитеното цвете, което цъфти през  зимата (Merendera attica); красивата орхидея – Пурпурен салеп; маймунски салеп, черноморска ведрица, родопско котенце, родопска самогризка, декоративен лопен ; божур; и много други; от животинския свят – саламандър, зелен кълвач, скална лястовица,  сърни, диви прасета, зайци и много други .

Екопътека „Кутра” освен всичко останало, е и прекрасен маршрут за религиозен туризъм – преминава през 10 параклиса и една църква.

Пътеката е създадена от нашия Център МИРА (Център за местни инициативи и развитие – Асеновград) с доброволческата помощ на ученици и младежи от града, както и с финансовата подкрепа на Община Асеновград.

Така създадена, пътеката обхваща няколко целеви групи:

– ученици с преподаватели (открити уроци, извънкласна форма на обучение)

– деца с родители; както и всички останали възрастови групи в града за туризъм

– гости на града за екотуризъм или поклоннически туризъм

– спортни дейности – трасе за състезание по бягане, ориентиране и др.

Екопътека „Кутра” е подходяща за посещение през всички сезони в годината – винаги има какво да се види – заповядайте да й се насладите!

 

GPS координати:

Начало/край – училище „Ангел Кънчев” – 42⁰00’25.464 N / 24⁰52’09.972 E

Арка – 42.0021515N/24.8687849E

Връх Кутра – 41⁰59’51.43 N/ 24⁰51’50.31 E

 

Отправната точка е от у-ще „Ангел Кънчев”, където има място за паркиране, а съвсем наблизо е ресторант „Чинара”, където можете да похапнете след разходката, ако не сте се спрели на местата за отдих в планината. Центъра на града е на 5 минути път пеша.

 

Подробен Маршрут  – ОУ „Ангел Кънчев” – ул. ”Преслав” – параклис „св. Атанасий” – пар. ”св. Варвара” – пар. ”св. Йоан” – ул. ”Рилска” – пряката пътека на запад към пар. ”св. Христофор” и св. ”Нестор” – отклонение в ляво по пътека към връх „Кутра” (на самия връх има наблюдателница) – пар. ”св. Димитър” (Бакурияни) – пар. ”св. Еферомени” – пар. ”Преображение господне” – ул. ”Захари Зограф” вековния чинар – ул. ”Янтра” – църква „св. Богородица”, пар. ”св. св. Петър и Павел” – ул. ”Рилска” – пар. ”св. 40 мъченици” – ОУ „Ангел Кънчев“.

 

 

 Бъдещи проекти, свързани с екопътеката:

  • От името на Център МИРА през пролетта на 2020 г. организираме практико-приложна работилница /workshop/  по трасето на екопътека „Кутра“ с: а/ директори и учители от Общината на тема:“ Екопътека на Здравето,  Родолюбието и Опазване на биоразнообразието“. За целта се потърси подкрепата на Кмета на Общината , Началника на Районно управление на образованието – Пловдив  /4000 Пловдив, ул. „Цариброд“ №1, www.riobg.com; e-mail:rioplovdiv@gmail.com/ и Министъра на образованието и науката/ и б/ Подобни образователни инициативи се осъществят с деца и родители от училищата в Общината след покана до Училищните настоятелства.
  •  Реализиране на инициатива  „Засаждане на 100  медоносни дървета по трасето на екопътека „Кутра“-  2019 – 2020 г.
  • В бившите бомбоукрития /под параклис „Св. Йоан Кръстител“  /“Св. Ян“/ и околностите на стадион „Шипка“ в града/, съвместно с Общината и пещерен клуб в Пловдив разработим проект и открием музейна  експозиция на тема  „Живота в пещерите на биосферен парк „Червената стена“.
  • Организиране на ежегоден конкурс сред учащите в Общината за най-красива снимка на защитени, редки и ендемични растителни видове от Родопите и Тракия.  Отличените ще се наградят и експонират на табла пред Градската библиотека.