Визитка

 

„Център за местни инициативи и развитие – Асеновград“ е сдружение с нестопанска цел, което извършва дейности в обществена полза. Идеята ни е да организираме и подпомагаме инициативи, свързани с подобряване качеството на живота в нашия Асеновград и в региона. Селско стопанство, туризъм, екология, промишленост, култура, икономика – можем да работим във всяка една област от обществения живот, стига тя да носи реална полза на всички нас не само в материален, но и в духовен план.


„Център за местни инициативи и развитие – Асеновград“ е организация, която има отношение към всички прослойки на местното общество – бизнесмени, работници, етнически малцинства, младежи, хора в неравностойно положение и т.н. Нашата твърда позиция е, че е важно да умеем да живеем добре заедно и заедно да се грижим за благополучието ни – не само на общността ни като цяло, а и на всеки един от нас поотделно. Нашите първи инициативи доказаха, че е напълно възможно да стоим рамо до рамо и се надяваме, заедно с вас, да успеем да превърнем този модел в начин на живот в прекрасния ни град.